تک کله لحافدوز چینی نیمه حرفه ای

دستگاه های تک کله لحافدوز چینی که به صورت نیمه حرفه ای در بازار عرضه میشوند اغلب به صورت فریم ثابت و دکل متحرک که در ایران به آن اصلاحا تک کله عنکبوتی میگویند؛ وجود دارند.

بیشتر این دستگاه ها دارای چرخ ضخیم دوز بوده و برخی از آن ها قیچی سرنخ زن اتومات نیز دارند.اغلب کسانی که فضای کوچک کاری برای تولید خود دارند از این نوع دستگاه ها استفاده میکنند.